Hollebloc model

Het HOLLEBLOC model is een analyse- en prognosemodel, feitelijk een strategisch beleidsvormingsmodel
- berekent toekomstige waardecreatie (Value Based Management)

 

- stuurt op cijfers en spoort waardestuwers op

- analyseert inhoudelijk

- legt strategische keuzes bloot

- wil daarmee resultaat en rendement van ondernemingen/overheidsafdelingen verbeteren

 


Het HOLLEBLOC model levert vaak verrassende uitkomsten op

Het effect van elke beslissing wordt berekend in euro’s

CFS Corporate Finance & Strategy BV

E: info@cfands.com